เกี่ยวกับ InterPass ielt
ที่ INTERPASS ทุกคอร์สเราออกแบบมาอย่างดี ดีไซน์โดยอาจารย์ขั้นเทพ เนื้อแน่น ครอบคลุม
มี Innovations มีการ Practice แบบครบสูตร น้องๆ สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา พร้อมเครื่องมือที่จะทำให้การฝึกฝนของน้องๆมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด มี Pre-Test ทดสอบก่อนเริ่มเรียนได้
เพื่อปูพื้นฐาน มี Post Test หลังเรียนเพื่อวัดผลในความก้าวหน้าพร้อมการบ้านเพื่อ Up Skill และเรายังมี Simulation Test ที่จะให้น้องๆ ทดสอบความสามารถของตัวเองและ
เพิ่มประสบการณ์
ในการทำข้อสอบของน้องๆได้
ติวเตอร์มากประสบการณ์ของเรา
Waleerat Hanmatheekuna

ครูพี่กิ๊บ MBA University of Oxford (Full Scholarship) ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Nun Boonyachat

พี่ ด.ร. นัน ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) Ph.D. Materials Science & Engineering Master of Materials Science & Engineering, Carnegie Mellon University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jitpisuth Tantasiri

ครูพี่แก้ม MSc Entrepreneurship, University of Liverpool (Merit) MSc International Business, University of Leeds (Merit) ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องราวความสำเร็จ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis semper urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis semper urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis semper urna.