Writing for IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในการเขียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS และ IELTS for UKVI โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมทั้งข้อสอบ Task 1 และ Task 2 เน้นโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ และรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องในการสอบ พร้อมตรวจ Writing ให้ไม่จำกัด